Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Utträde

Om du vill gå ur Alfa-kassan behöver du meddela oss om det skriftligen. Det kan du göra genom ett undertecknat brev, via e-post eller via ett meddelande på Mina sidor. Du måste ange dina personuppgifter samt ange från och med vilken månad du vill gå ur Alfa-kassan. Använd gärna blanketten Anmälan om utträde.

Du får utträde ur kassan tidigast från samma dag som din anmälan om utträde kommer in till kassan. Normalt byter man kassa eller begär utträde av andra skäl, vid ett månadsskifte.

Om du vill gå ur kassan mitt i månaden betalar du fram till det datum du begärt utträde. Om du inte hunnit betala in avgiften för aktuell månad kommer en ny faktura skickas ut med ett korrigerat belopp. Om du har betalat fakturan för aktuell månad kommer Alfa-kassan att betala tillbaka det överskjutande beloppet till dig.

Om du enbart slutar att betala din avgift kvarstår du som ansluten i tre månader. Därefter kommer du att få utträde på grund av bristande betalning. Du måste dock alltid betala för de månader du varit ansluten.

 

Utträde för att byta a-kassa

Du har rätt att byta från en arbetslöshetskassa till en annan, men du kan inte tillhöra flera a-kassor samtidigt. Du har rätt att tillgodoräkna dig tiden i den tidigare a-kassan.

Ett utträde kan ske tidigast från den dagen begäran inkom. För att undvika att ett glapp uppstår i medlemstiden vid byte av a-kassa är det viktigt att du själv begär den sista dagen i månaden som din utträdesdag. Förutsatt att medlemsperioderna är sammanhängande kan man då ta med sig sin medlemstid till den nya a-kassan. Uppstår det ett glapp i medlemsperioden räknas medlemstiden på nytt från bytet till den nya a-kassan.

Det är viktigt att inget avbrott uppstår när du byter a-kassa om tiden ska räknas som sammanhängande, då det krävs att du tillhört en a-kassa i tolv sammanhängande månader för att få inkomstrelaterad ersättning.

Exempel:

David beviljas utträde från sin tidigare a-kassa från och med den 31 december. I januari skickar David en Ansökan om anslutning till Alfa-kassan med datumet 1 januari som inträdesdatum.

Medlemsperioden blir sammanhängande eftersom David ansökt om anslutning till Alfa-kassan månaden efter sitt utträde från den förra kassan.

Hade David väntat med att ansöka om anslutning till Alfa-kassan till i februari månad så hade ett glapp i medlemsperioden uppstått och medlemstiden börjat räknas om från det nya inträdesdatumet.


Uppdaterad: 2016-04-07


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Alfaportalen

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Arbetslöshets-
kassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.