Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Vår integritetspolicy

Vi på Alfa-kassan värnar om din personliga integritet. Därför är det viktigt att du känner till dina rättigheter och att du känner dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.  

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat i samband med att du ansöker om anslutning hos Alfa-kassan, ansöker om ersättning eller använder våra e-tjänster med din e-legitimation. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Detta gäller både när du själv lämnar uppgifter eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vem/vilka får ta del av dina personuppgifter? 

För att hantera ditt ärende hos oss lämnar vi ut och hämtar in dina personuppgifter från olika aktörer och myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Längst ner på den här sidan kan du läsa mer utförligt i vilket syfte dina personuppgifter hanteras av oss, andra myndigheter och aktörer. 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Enligt GDPR får vi inte spara personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs gallras de. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter under en viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras fram till och med det 7:e året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information och kan begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt till att ändra, radera samt begränsa dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter. Om du anser att a-kassan har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen ska du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  


Dataskyddsombud

Alfa-kassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs. 

För frågor om dina personuppgifter vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud via e-post dpo@alfakassan.se. Du kan även skicka post till nedanstående adress:

Alfa-kassan
Löfströmsallé 5
172 27 Sundbyberg


Lag

För ytterligare information om SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, besök Datainspektionens webbplats.Uppdaterad: 2021-11-08


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Min anslutning

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Alfa-kassan
FE 69
930 88 Arjeplog
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.