Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att alfakassan.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Alfakassans webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.

Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Ansökan om ersättning

Här hittar du några vanliga frågor och svar om ansökan om ersättning.  1. 1 Hur gör jag för att ansöka om ersättning?

  För att ansöka om ersättning ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Via vår e-tjänst Mina sidor kan du sedan skicka in anmälan om arbetslöshet, tidrapporter samt intyg på vad du har gjort under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.   

 2. 2 Vad krävs för att jag ska ha rätt till ersättning?

  För att du ska ha rätt till ersättning ska du uppfylla grund- och arbetsvillkor. För mer information läs här

 3. 3 Vilka intyg ska jag skicka in för att visa vad jag har gjort?

  När du ansöker om ersättning behöver vi veta vad du har gjort de senaste 12 månaderna innan du blev arbetssökande. Skicka in intyg för all sysselsättning som du har haft under den perioden. 

  Har du exempelvis arbetat ska din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg. Har du haft flera anställningar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för varje anställning. Arbetsgivare kan enklast fylla i intyget elektroniskt på www.arbetsgivarintyg.nu

  Har du studerat ska du skicka in studieintyg. Har du haft annan syssesättning än arbete och studier ska du meddela oss detta. Det gör du enkelt via Mina sidor

 4. 4 Varför ska jag skicka in intyg för 12 månader bakåt i tiden?

  När vi utreder din rätt till ersättning ska du intyga vad du har gjort de senaste 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Denna period kallas kvalifikationstid.

  Får du ersättning från oss baseras ersättningens storlek på ett genomsnitt av det du arbetat under hela kvalifikationstiden och det är därför viktigt att du skickar in intyg som visar din sysselsättning under hela perioden.

 5. 5 Hur beräknas min ersättning?

  Vid ansökan om grundersättning beräknas din ersättning på hur många timmar du har arbetat i snitt under din kvalifikationstid, hur mycket du vill och kan arbeta och hur många timmar i veckan som du är arbetssökande.

  Vid ansökan om inkomstbaserad ersättningen beräknas din ersättning även på den genomsnittliga inkomsten under din kvalifikationstid.

 6. 6 Har jag rätt till inkomstbaserad ersättning?

  För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning ska du uppfylla ett medlemsvillkor. Det gör du om du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. 

  Enligt en ny tillfällig regel räknas en medlemsmånad som fyra månader under perioden mars - december 2020. Det innebär att du redan efter 3 månaders anslutning hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Denna ändring gäller för beslut som är fattade från och med den 13 april 2020. 

  Den nya tillfälliga regeln kan inte tillämpas för dig som har ansökt om ersättning och fått ett beslut innan den 13 april 2020. Enligt den tidigare regeln ska du ha varit ansluten i minst 12 månader för att kunna få inkomstbaserad ersättning. 

 7. 7 Kan jag ansöka om ersättning om jag inte har arbetet under de senaste 12 månaderna?

  Har du inte arbetat under de senaste 12 månaderna men har exempelvis varit sjukskriven, haft föräldrapenning eller studerat kan arbete som ligger längre tillbaka än 12 månader räknas med i arbetsvillkoret. Denna tidsperiod kallas för överhoppningsbar tid. Den överhoppningsbara tiden kan som längst vara 5 år. 

  Detta innebär att du ska skicka intyg för längre bakåt i tiden än de senaste 12 månaderna. 

 8. 8 Jag har studerat, vad ska jag tänka på när jag ansöker om ersättning?

  Studier räknas som överhoppningsbara om de har varit på heltid och om du var minst 25 år när de avslutades. Var du under 25 år när studierna avslutades ska du ha arbetat heltid under 5 sammanhängande månader någon gång innan du började studera för att studietiden ska räknas som överhoppningsbar.

 9. 9 Jag har varit föräldraledig, vad ska jag skicka in?

  Information om din föräldraledighet hämtar vi automatiskt från Försäkringskassan när du ansöker om ersättning hos oss.

  Får vi inte informationen från Försäkringskassan kontaktar vi dig och ber dig skicka in intyg istället. 

 10. 10 Jag har varit sjukskriven, vad ska jag skicka in?

  Information om din sjukskrivning hämtar vi automatiskt från Försäkringskassan när du ansöker om ersättning hos oss.

  Får vi inte informationen från Försäkringskassan kontaktar vi dig och ber dig skicka in läkarintyg/läkarutlåtande istället. 

 11. 11 När får jag min första utbetalning?

  Vi kan inte lämna förhandsbesked när ett beslut kommer att fattas. Utbetalningar sker vanligtvis varje torsdag. För att du ska kunna få utbetalning varje vecka ska du skicka in din tidrapport senast på måndag för att få utbetalning på torsdag samma vecka.

 12. 12 Måste jag skicka in mina intyg i original?

  De intyg du skickar via post ska vara i original eller kopior där någon annan än du själv intygar att kopian överensstämmer med originalet. Den som intygar ska skriva ”Vidimeras:” samt sin namnteckning och telefonnummer på framsidan av varje sida.

 13. 13 Vad är skillnaden mellan ett anställningsavtal och ett arbetsgivarintyg?

  Ett anställningsavtal tecknas ofta inför en anställning och visar din anställningsform.

  Ett arbetsgivarintyg fylls i av din arbetsgivare efter att arbetet har utförts och visar hur du har varit anställd och hur många timmar du har arbetat respektive månad. 

 14. 14 Jag har sagt upp mig från mitt arbete, kan jag ansöka om ersättning?

  Du kan ansöka om ersättning även om du har sagt upp dig från din anställning. Du ska skicka in en skriftlig förklaring till varför du har sagt upp dig på egen begäran.

  Har du sagt upp dig själv på egen begäran utan giltigt skäl eller blivit uppsagd av annan anledning än arbetsbrist riskerar du att få en 45 ersättningdagars avstängning. Lördag och söndag räknas inte som ersättningsdagar.

  Om det finns giltiga skäl för uppsägningen får du inga avstängningsdagar. Exempel på giltiga skäl kan vara att du inte får din lön utbetald av arbetsgivaren eller att du på grund av sjukdom inte kan arbeta kvar. Sjukdom behöver styrkas med läkarintyg/läkarutlåtande.

 15. 15 Jag är inte medlem i någon a-kassa, kan jag ansöka om ersättning?

  Du kan ansöka om grundersättning hos oss om du inte är medlem i någon annan a-kassa. Oavsett vilken typ av ersättning du ansöker om behöver du alltid uppfylla ett arbetsvillkor.

 16. 16 Till vilken adress ska jag skicka mina handlingar?

  Flera av våra blanketter kan du fylla i och skicka med e-legitimation via vår e-tjänst Mina sidor

  Övriga handlingar skickas till:

  Alfa-kassan
  FE 69
  930 88 Arjeplog

 17. 17 Vad ska jag skicka in för att återgå till min tidigare ersättningsperiod efter arbete?

  Om det inte har gått 365 dagar sedan du senast fick ersättning kan du återgå till din tidigare ersättningsperiod förutsatt att du har dagar kvar. För att ansöka om ersättning på nytt ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

  Du ska även skicka in tidrapport och intyg på vad du har gjort under tiden du inte hade ersättning.

  Observera att perioden om 365 dagar kan förlängas om du till exempel har varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat. Denna period kan räknas som överhoppningsbar tid.

 18. 18 Vad är skillnaden mellan avgångsvederlag och uppsägningstid?

  Ett avgångsvederlag får du efter att anställningen har upphört. Avgångsvederlaget kan vara en klumpsumma eller ett visst antal månadslöner. Får du ett avgångsvederlag som klumpsumma kan du kontakta Skatteverket för att jämka.

  Avgångsvederlaget är enbart den summa pengar du faktiskt får medan din lön även innehåller kollektivavtalade rättigheter som tjänstepension och semester.

  Om du är erbjuden ett avgångsvederlag är det viktigt att du kontaktar oss för mer information om hur avgångsvederlaget kan påverka din ersättning. Skicka även in beslutet om avgångsvederlag till oss.

  Det är även viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen direkt när din anställning upphör, bland annat för att inte riskera att förlora din sjukpenninggrundande inkomst på Försäkringskassan.

  Under uppsägningstiden är du anställd och har rätt till samma villkor som under hela anställningen. Vanligtvis arbetar man under uppsägningstiden men det händer att man blir arbetsbefriad. 

 19. 19 Vad kan hända om jag lämnar felaktiga uppgifter?

  Vi litar på att de uppgifter du lämnat stämmer. Stämmer inte detta kan det leda till att du måste betala tillbaka ersättning som du har fått.

  Lämnar du inte rätt uppgifter eller inte meddelar ändrade uppgifter till oss kan det anses vara grovt vårdslöst eller medvetet. Det innebär att du kan bli av med din ersättning mellan 45 och 195 dagar. Du måste även arbeta i minst 80 dagar innan du på nytt kan ansöka om ersättning. Om du är ansluten till oss kan du bli utesluten och kan då inte ansöka om ersättning under ett års tid. Du kan också bli polisanmäld.

 


Snabblänkar

Logga in

Mina sidor

Här kan du som får ersättning från Alfa-kassan få en överblick över din ersättning och dina kommande utbetalningar.

Min anslutning

Här hittar du uppgifter om din anslutning och inbetalda avgifter m.m.

Arbetsgivarintyg.nu

Här kan du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg. Du som arbetstagare granskar intyget och skickar till din a-kassa. Allt sker elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Adress

Till nedanstående adress skickar du alla handlingar och intyg (dock ej kassakort):
Alfa-kassan
FE 69
930 88 Arjeplog
Kassakorten ska skickas till den adress som står förtryckt på kassakortet.